Mobility Mentoring 

Elke gemeente kent jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Veel van hen hebben weinig goede voorbeelden in hun omgeving. Te weinig steun van hun ouders en gebrek aan succesverhalen in de buurt of problemen op het gebied van school, werk of andere zaken die van invloed zijn op het dagelijks leven van een jongere. Deelname aan een Mobility Mentoring project in de gemeente kan een positief effect hebben op deze jongeren.

Inzet van Mobility Mentoring

Een positief op maat gemaakt beloningsprogramma als rolmodel in de vorm van een persoonlijke waardering kan hierin heel belangrijk zijn. De coach helpt de jongere om zijn of haar doelstellingen te bereiken en vaardigheden te versterken, te ondersteunen bij het behouden van school, stage en/of werk, te praten over problemen (los van hulpverlening) of over onderwerpen waar een jongere mee zit. Bij elk goed doorlopen ‘traject’ wordt de jongere beloont met een ‘waarde’ op een loyalty pas (cadeaukaart), die de jongere ontvangen heeft bij de start van het traject. Samen met een vrijwillige coach werkt de jongere vervolgens aan zijn/haar opgestelde doelen. De ‘waarde’ kan dus oplopen naarmate de doelstellingen behaald worden. Belangrijke uitgangspunten die hierbij horen zijn: Geloof in eigen kracht van de jongere, zorgen dat problemen klein blijven en aansluiten bij het ‘gewone’ leven.

Varianten in Mobility Mentoring projecten

Mobility Mentoring project van Loyalty Connect wordt ingezet bij jeugdwerk, maatschappelijk werk, integratie¬beleid en loopbaanbegeleiding. Coaching en beloning is een belangrijke succesfactor in het leven van kwetsbare jongeren. Bij deze jongeren is het van belang zelfvertrouwen in de toekomst te vergroten door hen positieve aandacht te geven en te belonen. Op deze manier wordt de weerbaarheid vergroot en lopen ze minder risico de verbinding met de samenleving te verliezen. Elke jongere heeft talenten en coaching en beloning kan ervoor zorgen dat jongere deze ontwikkelen.

Opzetten Mobility Mentoring 

Loyalty Connect heeft een beloningsprogramma opgezet voor het Mobility Mentoring project. Wij ondersteunen en begeleiden het project. Hierbij ondersteunen wij ook de gemeente in het proces: bijvoorbeeld bij het opstellen van een projectplan, de werving van lokale aanbieders voor het beloningsprogramma, het implementeren van het beloningssysteem bij deelnemers, financiële en administratieve ondersteuning, adviserende rol, technische rol, en/of de eindevaluatie. Loyalty Connect ondersteunt ook lokale projectleiders bij gemeente of andere organisaties bij het opzetten van Mobility Mentoring.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Mobility Mentoring voor jongeren in uw gemeente? Heeft u vragen over andere vormen van loyaliteit programma’s voor mantelzorgers en participatie Minima? Neem dan gerust contact met ons op.

Comments are closed.