Direct marketing

Een gepersonaliseerd communicatiemiddel voor een geselecteerde doelgroep met als doel een structurele en duurzame relatie op te bouwen en te onderhouden tussen de klant en de onderneming.

Door regelmatig contact te houden met uw klanten bouwt u een goede en loyale relatie op. U ziet uw klanten vaker en hij of zij wordt minder vatbaar voor prikkels van andere ondernemers.

Dankzij de inzet van direct marketing- en communicatiemiddelen die zowel op de ontvanger als afzender gepersonaliseerd zijn, kunt u gericht met uw klanten communiceren en uw eigen identiteit uitdragen.

Een op Een Marketing

Een digitale nieuwsbrief is een onmisbaar communicatiemiddel voor uw organisatie als het gaat om het verspreiden van nieuws en actualiteiten met betrekking tot uw bedrijf, mensen, producten en diensten. De kracht van een goede nieuwsbrief is dat hij ook daadwerkelijk wordt gelezen door uw doelgroep. En daar kunnen wij u bij helpen.

  • Verspreiden van eigen e-nieuwsbrieven, via Loyalty Connect systeem,
  • Inrichten nieuwsbrief campagne incl. eenmalige opmaakkosten template € 95,-
  • € 5,00 per verstuurde nieuwsbrief
  • € 0,05 per geadresseerde (dus per adres)

 Voorbeeld: Indien u een nieuwsbrief verstuurd naar 1.000 ontvangers betaalt u € 5,00 + € 50,00 en betaalt u effectief € 55,- per verzonden nieuwsbrief.