Consultancy

De retailmarkt verandert, uw rol als ondernemer verandert. De klant verwacht lokale en betrokken interactie. Hier zijn steeds meer, andere en innovatieve middelen voor nodig. Wij willen u daar graag bij helpen!

Hoe bepaalt u uw marketingbudget?

Een interessante vraag! Hoeveel investeert u in marketing? Hoe wordt het budget opgebouwd, hoe kan dit budget effectief en efficiënt ingezet worden met de juiste marketingactiviteiten? Loyalty Connect kan daarbij helpen.

Als u weet wat uw investeringsbudget is, volgt onmiddellijk de volgende vraag: wat is uw ambitie? Wat wilt u bereiken met deze investering? Nieuwe klanten, meer rendement halen uit de bestaande klanten, een verbetering van uw productmix of een vergroting van de naamsbekendheid? En met welke marketingactiviteiten gaat u deze ambitie vervolgens realiseren?