Onze aanpak

Een creatief en effectief stappenplan zorgt voor de beste resultaten voor uw onderneming.

In zeven stappen is haar aanpak te omschrijven. De eerste stap is projectinitiatie. Vervolgens het analyseren en het maken van een ontwerp. Daarna volgt het koppelen van data, installatie en realisatie en maakt ze samen met u een plan voor het inzetten van de juiste marketingactiviteiten voor de juiste doelgroep. Dit vertaalt ze uiteraard in unieke communicatiemiddelen. Dan volgt de uitvoering en testfase en vervolgens de oplevering. Daarna analyseert en evalueert ze samen met u wat de resultaten zijn op basis daarvan de campagnes te verbeteren.

  • Projectinitiatie
  • Analyse
  • Dataconnectie, Installatie & realisatie
  • Loyalty marketingplan,
  • Uitvoering & testen
  • Opleveren, feedback & rapportages
  • Evalueren & finetunen

Stap 1: Projectinitiatie

Een project initiatie is essentieel om het project goed te besturen, te managen en te ontplooien!

Het is een referentiepunt in het gehele project. Project initiatie bundelt de informatie die is verkregen door het opstarten van een project en initiatieven van een projectproces in een gecontroleerde omgeving.

Stap 2:  Analyse

Uw klanten zijn goud waard!

Wie zijn uw klanten? Waar wonen uw klanten? Wat is de klantwaarde? Hoe vaak komen de klanten terug? Allemaal vragen die we kunnen beantwoorden door een grondige analyse voor en van uw data- en klantenbestand. Met de uitkomst van de analyse kunnen we vaststellen waar de quick-wins te behalen zijn en welke marketingcommunicatiemiddelen we kunnen inzetten om op korte en op middellange termijn een omzetverhoging te realiseren.

Stap 3: Dataconnectie, installatie & realisatie

De Marketing Data portal van Loyalty Connect bevat de informatie over uw klanten en hun aankoopgedrag.

Om deze data te ontsluiten, maken wij een koppeling met onze softwaresysteem en onderzoeken we de relevante informatie voor het uitvoeren van marketingdoeleinden. Deze connectie kunnen we pas opzetten na goedkeuring en ondertekening van een contract tussen u en Loyalty Connect. Dit contract is opgesteld conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) privacyregelgeving.

Alle communicatie tussen uw klanten en onze Marketing Data Portal geschiedt via een veilige verbinding.

Stap 4: Loyalty marketingplan

Persoonlijk marketingjaarplan

Het maken van een goed plan begint met het stellen van doelen. Als u wilt groeien met uw bedrijf, bekijken we waar deze groei vandaan moet komen. Nieuwe klanten werven? Bezoekfrequentie verhogen van de bestaande klanten? Of bestedingsbedrag verhogen? Vervolgens bekijken we welke marketingactiviteiten we kunnen ondernemen om die doelstellingen te bereiken (en tegen welk budget). Het voordeel is dat u als ondernemer weet wat de marketinginspanningen gaan worden, welke doelen bereikt dienen te worden en tegen welke investeringen, dit gebaseerd op een planning en slim gebruik van de Marketing Data Portal. Ontzorgen is hierbij ons doel!

Stap 5: Uitvoering & testen

Het oog wil ook wat!

Of het nu gaat om campagnes (zowel offline als online), een nieuwe huisstijl, het bouwen van een website, online shopping of een mooi logo: we hebben alle expertise in huis om dit te ontwikkelen. De samenwerking met onze onderaannemers (de designers en creatieve collega’s) heeft al tot menig succes geleid in verschillende branches.

Stap 6: Oplevering, feedback & rapportages

Meten is weten

Van elke actie die een ondernemer inzet, meten we de resultaten. De ondernemer krijgt deze -mits beschikbaar- teruggekoppeld met rapportage-gegevens. Dit zijn de responsrapportages. Het voordeel voor u als ondernemer is dat u altijd inzicht krijgt in de kosten en baten van de ingezette marketing (ofwel: is uw investering terugverdiend?).

De standaardrapportages zijn terug te vinden op het persoonlijke dashboard van de ondernemer.

Stap 7: Evalueren & finetunen

Als de doelen gesteld zijn, de campagnes geïmplementeerd en uitgevoerd, de analyses gemaakt en besproken, dan is het tijd voor de evaluatie. Doordat we op zoveel mogelijk vlakken de controle houden, kunnen we ook kritisch kijken of de doelstellingen bereikt zijn. Daar waar nodig kunnen we selecties aanpassen, finetunen en bijsturen.