Wat biedt Mobility Mentoring®?

Mobility Mentoring® is de professionele praktijk van samenwerken met cliënten, zodat zij na verloop van tijd kunnen beschikken over de hulpbronnen, de executieve vaardigheden en de duurzame gedragsverandering die nodig zijn om economische zelfredzaamheid te bereiken en te behouden.

Het systeem en de methodiek helpt mensen bij de aanpak van hun financiële en sociale problemen. Het doel is daarbij om hen sneller en duurzamer te helpen richting een stabiele toekomst. Eén van de instrumenten in het systeem en de methodiek is het belonen in de vorm van een financiële vergoeding.

Mobility Mentoring® in de praktijk:

 • Coaching: dit gebeurt in aansluiting op de vragen en behoeften van de deelnemers. Uitgangspunt is om besluitvorming, doorzettingsvermogen en veerkracht te verbeteren. Door veel oefenen en herhalen kan de deelnemer dit op een gegeven moment zelf en wordt de mentor uiteindelijk overbodig.
 • De Brug naar Zelfredzaamheid®: dit is een belangrijk hulpmiddel voor mensen zelf. Het biedt ondersteuning bij het stellen en behalen van doelen en geeft inzicht in de vooruitgang die een deelnemer maakt. De brug geeft inzicht in sterktes en uitdagingen van een deelnemer en laat samenhang zien tussen verschillende levensdomeinen als welzijn, huisvesting, financiën en werk.
 • Doel-actieplannen: hierin werken professional en deelnemer samen uit welke stappen de deelnemer gaat zetten om de doelen te bereiken. Het plan maakt inzichtelijk welke (kleine) stappen er nodig zijn om de (grotere) doelen te behalen. Daarnaast laat dit plan, net als de brug, ook de vooruitgang zien.
 • Waardering: positieve (materiële en immateriële) prikkels helpen deelnemers om hun doelen te realiseren.
Bekijk onze video

Vraag & aanbod

De methode van Mobility Mentoring heeft aangetoond dat een beloning in het vooruit zichtende hebbende, jongeren net een stapje meer willen zetten om hun doel te behalen. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat ze sneller hun doel bereiken.

Met het beloningsysteem Mobility Mentoring methode kunt u als partner vormgeven aan deze beloning in de vorm van een ‘vergoeding’ op een loyaltypas. Het uitgangspunt hierbij is dat het proces zo efficiënt mogelijk ingericht zal worden. Implementatie- en uitvoeringkosten kunnen we laag houden omdat het een SaaS-oplossing is. Hiermee zal het budget voornamelijk ten goede komen aan de kwetsbare jongeren.

Hoe werkt het

 • Het beloningssysteem wordt voor een bepaalde periode vastgelegd.
 • Het aantal jongeren dat meedoet met de Mobility Mentoring methode worden aangemeld in het beloningsysteem.
 • De vergoeding per cliënt kan in totaal oplopen tot een maximaal bedrag van XXX-euro. Door u zelf te bepalen.
 • U als partner geeft per keer aan hoeveel een cliënt aan beloning ontvangt. Met andere woorden: de deelnemende jongeren ontvangen bij het uitvoeren van succesmomenten, acties en/of behalen van doelen een geldbedrag op de loyaltypas, die ze kunnen gebruiken bij diverse aangesloten ondernemers.
 • De loyaltypas kan ook digitaal verzilverd worden in onze loyalty webshop.

Mobility Mentoring® gaat onder meer uit van de volgende dienstverlenende principes:

 • Vermijd nog meer stress: ontvang de deelnemer in een stressvrije omgeving.
 • Vermijd grote cognitieve belasting: bied informatie aan op een eenvoudige manier en via meerdere kanalen. Vermijd ingewikkelde (toegangs)procedures. Stuur herinneringsberichten.
 • Versterk de executieve functies: doe voortdurend voor wat het betekent om te plannen, doelen te stellen en daarnaar te leven.

Platform as a service

Een loyalty Connect platform waar diverse regelingen (zoals o.a. mantelzorgwaardering, Participatieregeling minima, beloning programma kwetsbare ‘risico’ jongeren, respijtzorg, vrijwilligerswaardering) op aangemeld kunnen worden, zodat meedoen vele malen goedkoper is geworden maar met behoudt van kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid.

Op deze manier kan de gemeente bijvoorbeeld de ‘jongerenwaardering’ binnen het WMO-budget hoogwaardig inzetten zodat de jongerenwaardering hierdoor niet meer onder druk komt te staan.

Denk aan de jongerenpas; deze vindt haar kracht binnen de lokale gemeenschap en biedt de gemeente(ambtenaar) totale ontzorging. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Mobility Mentoring methode toe te passen aan de jongerenpas. Deze is om de kwetsbare jongeren ondersteuning te bieden bij het stellen en behalen van doelen en geeft inzicht in de vooruitgang die een deelnemer maakt. De brug geeft inzicht in sterktes en uitdagingen van een deelnemer en laat samenhang zien tussen verschillende levensdomeinen als welzijn, huisvesting, financiën en werk.

Vanuit onze missie verbinden wij met onze Loyalty Connect Platform en onze cadeaukaarten lokale partijen zoals ondernemers, verenigingen, consumenten, bedrijven, media, gemeenten of andere overheidsinstanties met elkaar. Altijd met het doel lokaal besteden leuker en interessanter te maken en een vernieuwende financieringsstroom voor maatschappelijke lokale goede doelen te realiseren en uitstekende relaties met haar klanten te verbinden en te onderhouden. Deze lokale verbindingen vertalen we naar een Loyalty Connect Platform met een uniek passysteem met diverse mogelijkheden en functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld: lokale cadeaukaart, spaarpas voor een goed doel, spaarsysteem voor bedrijven of een loyaliteitsprogramma.

Wij verlenen (maatschappelijk) ondersteuning aan o.a. gemeenten, (sport)verenigingen en instanties op het gebied van loyalty, sponsoring, strategisch marketing en communicatie.

Door onze betrokkenheid en directe en korte lijnen met onze klanten, blijven wij de aangedragen input gebruiken om onze software te optimaliseren. De voordelen die voor een SaaS gelden, gelden natuurlijk ook direct voor Loyalty Connect.

Loyalty Connect is de verbindende factor tussen lokale inwoners, overheidsinstanties, non-profit organisaties, ondernemers en de algehele lokale samenleving.

Ontzorgen

Een enthousiast en gedreven team verzorgt de technische implementatie van de loyaltyprogramma’s, de marketing en communicatie en bouw en onderhoud van de websites. Het is daarbij het streven met onze producten en diensten onze klanten en partners zo veel mogelijk (financieel- administratief) werk uit handen te nemen.

Ook leggen wij de verbinding met lokale en landelijke partners en zorgen voor een resultaatgericht en meetbaar samenwerkingsverband tussen alle partijen. Deze vorm van dienstverlening passen wij toe bij gemeenten, ondernemers, sportbedrijven, stichtingen, (winkeliers)verenigingen en goede doelen.

Loyalty Connect heeft dé SaaS-oplossing die u zoekt! Daar wordt u blij en enthousiast van.

Wij willen dat graag met u delen.

Voordelen SaaS-oplossing Loyalty Connect:

 • Lagere investering: geen eenmalige extra kosten m.b.t. infrastructuur of licenties.
 • Toekomstbestendig: ontwikkelingen en updates van het system worden automatisch en centraal doorgevoerd.
 • Ontzorgen: beheer en specialisme van het systeem is zelf niet meer nodig.
 • Duidelijkheid: er worden vaste maandkosten berekend.
 • Flexibiliteit: op -en afschalen van het aantal gebruikers of functionaliteiten is mogelijk.
 • Kwaliteit: het systeem voldoet aan de wensen van onze gebruikers en kan nog verder op maat gemaakt worden.
 • Functionaliteit: het kan volledig ‘gebrand’ worden naar smaak en in eigen huisstijl.
 • SaaS-applicaties als deze kunnen overal en op elk apparaat draaien: snel en veilige Plug ‘n-Play modules.
 • Betaalbaar binnen uw grenzen en voor diverse regelingen inzetbaar.

Daarnaast heeft Loyalty Connect nog een aantal andere voordelen:

 1. Het is een cloud-based systeem, waardoor ook de kosten voor beheer inclusief uitbreiding van servers voor de gebruikers zo laag mogelijk blijven.
 2. Het cloud-based systeem maakt alle (bedrijfs)data in Loyalty Connect overal toegankelijk.
 3. De database is volledig vrij te definiëren.

Conclusie

SaaS heeft vele voordelen. Overal ter wereld kiezen bedrijven voor een cloud oplossing, waardoor ze gemakkelijk diensten kunnen inhuren.